Invoering herziening kwalificatiestructuur

Evaluatie regiefunctie Herziening MBO

20-03-2017

Evaluatie regiefunctie Herziening MBO

Het inzetten van een regisseur is (zeer) wenselijk bij een verandering die brede impact heeft op processen van een school in de dagelijkse praktijk. Dat blijkt uit de evaluatie van de regiefunctie Herziening MBO die onlangs uitgevoerd is. 

Om een succesvolle voorbereiding op de implementatie van de Herziene Kwalificatiestructuur te realiseren stelde OCW in januari 2014 een regisseur aan, Eric Jongepier. Deze regisseur stuurt op voortgang van en samenhang binnen de herziening van de kwalificatiestructuur. Daarnaast heeft hij een inhoudelijke bijdrage aan de vier programmalijnen en verzorgt de communicatie. Hoewel de implementatie nog niet is afgerond is de rol van deze regisseur onlangs geëvalueerd.

Meer weten?

www.herzieningmbo.nl