Invoering herziening kwalificatiestructuur

Advies Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2

13-03-2017

Advies Arbeidsmarktperspectief mbo niveau 2

Ondanks dat het arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief van mbo 2-opleidingen, door met name technologische ontwikkelingen, onder druk staat is het perspectief landelijk gezien voldoende tot goed. Dat constateert de Commissie macrodoelmatigheid mbo in zijn advies aan de minister van OCW over het arbeidsmarktperspectief van mbo 2-opleidingen. Wel concludeert de commissie dat de arbeidsmarktwaarde van het mbo 2-diploma sterk afhangt van de gevolgde beroepsopleiding, leerweg en school waar de opleiding gevolgd is.  

Ook  constateert de commissie dat huidige leerroutes sterk verkokerd zijn en weinig ruimte bieden voor studenten die een verkeerede keus hebben gemaakt. Tot slot blijken jongeren met een mbo 2-diploma vaker dan gemiddeld te werken met flexcontracten.

Aanbevelingen

De commissie doet onderstaande aanbevelingen waar mbo-scholen mee aan de slag kunnen:

  • Handhaaf en versterk het goede via collectieve afspraken tussen sociale partners.
  • Stimuleer domeinprogramma’s om arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief te versterken.
  • Versterk loopbaanontwikkeling van gediplomeerde mbo 2-schoolverlaters.
  • Monitor de prestaties van scholen.
  • Werk verbeteringen in onderlinge samenhang uit.

 

Meer informatie