Invoering herziening kwalificatiestructuur

Mbo-hbo

19-01-2015
Status
Concept

Mbo-hbo

De doorstroom mbo-hbo verloopt niet altijd even soepel. De nieuwe kwalificatiestructuur biedt studenten de mogelijkheid om zich gericht voor te bereiden op doorstroom naar het hbo. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van keuzedelen gericht op de doorstroom van mbo naar hbo. De exacte inhoud van dit keuzedeel wordt door de betrokken mbo- en hbo- opleidingen ingevuld. Keuzedelen die al zijn ontwikkeld zijn te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl.

Instroomrecht
Een student die een mbo-4 diploma heeft behaald, heeft instroomrecht in het merendeel van de hbo-opleidingen. Niet alle mbo-opleidingen uit een bepaald domein bieden automatisch een toelating tot een hbo-opleiding in een bepaald croho-onderdeel. De domeinen en croho-onderdelen waar het om gaat, staan in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs.

Trefwoorden
Keuzedelen