Invoering herziening kwalificatiestructuur

Loket keuzedelen

Loket keuzedelen

Heeft u vragen over de praktische uitvoerbaarheid van specifieke keuzedelen? Of loopt u tegen knelpunten op rondom de uitvoerbaarheid van keuzedelen? Meld deze bij het loket keuzedelen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de omvang van keuzedelen, keuzedelen die lastig te examineren zijn of waarvoor geen geschikte inkoopmogelijkheden voor examens zijn. Of heeft u juist een goed voorbeeld dat u wilt delen? Graag onder vermelding van de naam van het keuzedeel en de crebocode.

Waarom een loket keuzedelen?

Er zijn de eerste ervaringen opgedaan met keuzedelen. Daarbij lopen scholen, examenleveranciers en onderwijsontwikkelaars soms op tegen lastige vraagstukken en knelpunten rondom de uitvoerbaarheid. Het loket verzamelt knelpunten, opmerkingen en vraagstukken voor specifieke keuzedelen. Het loket fungeert als doorgeefluik richting SBB als het gaat om de inhoud, richting bedrijfstaksgroepen van de MBO Raad als het gaat om de uitvoerbaarheid en richting examenleveranciers als het gaat om de examenproducten.

Heeft u andere vragen? Kijk dan ook hier.  

Loket keuzedelen

De code die wordt gebruikt voor de identificatie van keuzedelen. De code bestaat uit een K met 4 cijfers.