Invoering herziening kwalificatiestructuur

Good practices

17-08-2016

Good practices

Het Servicepunt IHKS heeft verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij scholen een beeld geven van hun praktijksituaties en/of mogelijke oplossingen presenteren. Hieronder vindt u een aantal presentaties over het thema 'Taal en rekenen'.