Invoering herziening kwalificatiestructuur

Welke leerwegen doen mee in de vernieuwing van het vmbo?

Welke leerwegen doen mee in de vernieuwing van het vmbo?

De basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg. De theoretische leerweg valt hier buiten, omdat alleen het beroepsgerichte deel van het vmbo wordt vernieuwd.

Meer informatie www.vernieuwingvmbo.nl

Trefwoorden
Vmbo