Invoering herziening kwalificatiestructuur

Welke begeleide onderwijsuren (bot) en beroepspraktijkvorming (bpv) voor de keuzedelen neemt men op in de Onderwijs en examenregeling (OER/studiewijzer)?

Welke begeleide onderwijsuren en beroepspraktijkvorming (bpv) voor de keuzedelen neemt men op in de Onderwijs en examenregeling (OER/studiewijzer)?

Een diploma gerichte beroepsopleiding moet zo zijn ingericht dat de kwalificatie en keuzedelen waarop de opleiding is gebaseerd, voldoen aan de begeleide onderwijstijd en bpv. Alle combinaties van kwalificatie en keuzedelen die in het aanbod bij de opleiding worden aangeboden moeten voldoen aan de normen voor onderwijstijd en bpv. De combinatie van keuzedelen met de minste bot/bpv zijn daarin dus bepalend.

Onderwijsprogramma’s worden ingericht op opleidingsniveau, niet op het niveau van individuele studenten. Er wordt niet ingezoomd op de individuele studenten wat betreft gerealiseerde onderwijstijd, tenzij de inspectie twijfels heeft over de kwaliteit van het onderwijs op basis van constatering in hun onderzoek.

In de OER zou kunnen worden opgenomen dat een vast deel bot en bpv in de kwalificatie zit, en tenminste x aantal bot- en/of bpv-uren in de keuzedelen. Of er kan een bandbreedte aangegeven worden voor de keuzedelen.

Trefwoorden
OER