Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat zijn keuzevakken in het vmbo?

Wat zijn keuzevakken in het vmbo?

Aan elk profiel is een set van keuzevakken gekoppeld. Aanvullend aan de vier verplichte profielmodulen krijgen de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg leerlingen vier keuzevakken aangeboden. Het beroepsgerichte deel van de gemengde leerweg leerlingen bestaat uit twee verplichte profielmodules en twee keuzevakken. Welke keuzevakken worden aangeboden is een keuze van de school. De school kan er ook voor kiezen om maximaal twee profielmodulen van een ander profiel als keuzevak in te zetten.

Meer informatie www.vernieuwingvmbo.nl

Trefwoorden
Vmbo