Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat zijn de gevolgen van de invoering van het studievoorschot in het hbo voor mbo-studenten?

Wat zijn de gevolgen van de invoering van het studievoorschot in het hbo voor mbo-studenten?

Voor studenten in het mbo blijft de basisbeurs gewoon bestaan. Wel vloeit er uit de wetswijziging een beperkt aantal maatregelen voort, waar mbo-studenten (bol) evenals studenten in het hoger onderwijs mee te maken krijgen.

Wanneer mbo-studenten naar het hbo gaan, krijgen ze te maken met het studievoorschot. De basisbeurs verdwijnt en er komt een sociale leenvoorziening voor in de plaats. De overheid investeert momenteel in goede voorlichting hierover.

Meer informatie:

 

Trefwoorden
hbo