Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat zijn de ‘nieuwe’ ankerpunten voor examineren (i.p.v. werkprocessen en indicatoren per kerntaak)?

Wat zijn de ‘nieuwe’ ankerpunten voor examineren (i.p.v. werkprocessen en indicatoren per kerntaak)?

In het werkproces staan geen prestatie-indicatoren meer, maar gedragsbeschrijvingen. Een prestatie-indicator is beschreven per competentie. Het gedrag beschrijft de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die samen nodig zijn voor het uitvoeren van de handelingen om te komen tot het gewenste resultaat.

Er zijn nog geen uitspraken gedaan over wat er voor een herziene kwalificatie herleidbaar moet zijn in de beoordelingscriteria van een exameninstrument. De omschrijving, het resultaat en de gedragsbeschrijvingen vormen de input voor een beoordelingsvoorschrift dat een waarborg is voor een zo objectief mogelijke beoordeling.

Voor meer informatie over examinering en herziening kwalificatiestructuur kunt u naar de website van het servicepunt examinering mbo.