Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat te doen met onderwerpen/handelingen die zowel in het basis- als profieldeel voorkomen?

Wat te doen met onderwerpen/handelingen die zowel in het basis- als profieldeel voorkomen? Wat is dan de beginnend beroepsbeoefenaar?

In het basisdeel staat het gemeenschappelijke deel beschreven van alle kwalificaties opgenomen in het kwalificatiedossier. Als het goed is, staat in het profiel datgene beschreven wat niet bij alle kwalificaties in het betreffende dossier van toepassing is. 

Als blijkt dat er overlap in handelingen in de basis en het profieldeel zit, dan kunt u dit het beste voorleggen aan SBB, team kwalificeren en examineren. Dit team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van (en het onderhouden van) kwalificatiedossiers en keuzedelen. Voor meer informatie ga naar www.s-bb.nl