Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat te doen met dossiers waar nog altijd niet-examineerbare kerntaken en werkprocessen in zitten?

Wat te doen met dossiers waar nog altijd niet-examineerbare kerntaken en werkprocessen in zitten?

In een kwalificatiedossier worden kerntaken en werkprocessen beschreven. Deze kwalificatiedossiers zijn getoetst op de wettelijke gestelde kwaliteitscriteria en zijn voorgelegd in gebruikerstesten. In principe zouden alle werkprocessen en kerntaken geëxamineerd kunnen worden.

Als blijkt dat bepaalde kerntaken of werkprocessen in de praktijk niet te examineren zijn, dan kunt u dit het beste voorleggen aan SBB, team kwalificeren en examineren. Dit team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van (en het onderhouden van) kwalificatiedossiers en keuzedelen. Voor meer informatie ga naar www.s-bb.nl