Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat moet in de praktijkovereenkomst worden opgenomen als een student een keuzedeel in de bpv gaat volgen?

Wat moet in de praktijkovereenkomst worden opgenomen als een student een keuzedeel in de bpv gaat volgen?

Een student kan er ook voor kiezen om een keuzedeel te volgen dat in de bpv wordt aangeboden. Bpv voor een keuzedeel kan bij elk erkend leerbedrijf plaatsvinden. In dat geval wordt de naam en de identificatiecode van het keuzedeel op het bpv-blad ingevuld. Ook moet er een begin- en geplande einddatum en het totaal aantal bpv-uren van het keuzedeel worden vermeld. Dat geldt ook als er in het leerbedrijf al bpv wordt gevolgd voor een opleidingsdomein, kwalificatiedossier of kwalificatie. Het is namelijk belangrijk om te kunnen nagaan wat de begin- en geplande einddatum van de bpv voor een keuzedeel is, hoeveel bpv-uren in het kader van het keuzedeel worden gevolgd en hoe dit zich verhoudt tot de bpv voor de kwalificatie.

Het verdient de aanbeveling om in de bbl, waar het een vereiste voor de bekostiging van de opleiding is een bpv-plek voor een kwalificatie te hebben, de student de keuzedelen pas te laten volgen wanneer er sprake is van een bpv-plek op een kwalificatie. Want een bpv voor een keuzedeel telt in de bbl niet mee als de vereiste bpv voor de bekostiging!

Wanneer de student op een later moment kiest voor het volgen van een keuzedeel bij het leerbedrijf waar hij al bpv volgt, dan wordt het keuzedeel op dat moment vastgelegd in de praktijkovereenkomst. In dat geval wordt er een nieuw bpv-blad uitgegeven waar alle actuele informatie op staat, inclusief de wijziging. In dit geval het toevoegen van het keuzedeel en de bijbehorende identificatiecode. Ook hier geldt dat met de keuze voor een keuzedeel de onderwijsovereenkomst ook moet worden aangepast.  

Zie Servicedocument praktijkovereenkomst.