Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat houdt het begrip ‘studielast’ precies in?

Wat houdt het begrip ‘studielast’ precies in?

Onder studielast wordt het totaal van contacturen, bpv en zelfstudie verstaan. De studielast van een opleiding is het totaal aan begeleide onderwijstijd (bot), uren beroepspraktijkvorming (bpv) en zelfstudie. Eén volledig studiejaar heeft een studielast van ten minste 1600 klokuren.

Studielast betekent iets anders dan onderwijstijd. Er zijn in één jaar 1600 klokuren beschikbaar voor studie (40 weken van 40 uren):

  • voor de beroepsopleidende leerweg (bol) moeten daarvan ten minste 1000 klokuren gemiddeld per jaar worden gevuld met begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming. De resterende klokuren kunnen worden ingevuld met huiswerk en andere onderwijsactiviteiten.
  • voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) geldt dat een mbo-school ten minste 850 klokuren onderwijs per jaar moet programmeren, waarvan ten minste 200 klokuren worden besteed aan bot, ten minste 610 uur aan bpv en 40 uur óf met bpv óf met bot.

 

Vraagtekens bij andere begrippen? Raadpleeg de begrippenlijst.