Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat is een specialistenopleiding?

Wat is een specialistenopleiding?

De kwalificatiestructuur kent op mbo 4-niveau, naast de 'normale' middenkaderopleiding, ook een éénjarige kopopleiding. Onderscheiden worden specialistenkwalificaties met een meer generiek karakter zoals de kwalificatie ‘Leidinggevende team/afdeling/project’ of ‘Vakman-ondernemer’ en die met een specialistisch karakter zoals ‘Specialist vruchtbaarheid en voortplanting’ of ‘Patissier’

De specialistenopleiding kan een student direct volgen na het behalen van een verwante niveau 3 opleiding. Daarnaast biedt het beroepsbeoefenaren die in het bezit zijn van een diploma vakopleiding en die al een tijdje aan het werk zijn een concreet perspectief om zich verder te specialiseren. Een diploma van een vakopleiding voor een zelfde beroepencategorie geeft toegang tot de opleiding. Wanneer de student dit diploma niet heeft, dan kan de school een toelatingsonderzoek laten doen.

Voor de specialistenopleiding geldt een keuzedeelverplichting met een omvang van 240 sbu's. Een opleiding mag in het geval van een specialistenopleiding niet afwijken van de keuzedeelverplichting op grond van persoonlijke, levensbeschouwelijke en/of culturele vorming. Ook geldt voor de specialistenopleiding dat Engels, Nederlands en rekenen net zo goed moeten voldoen aan niveau 4 vereisten.

In het register van SBB staan de volgende specialistenopleidingen opgenomen:

Dossiernaam Kwalificatienaam
Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting Specialist vruchtbaarheid en voortplanting
Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting Specialist vruchtbaarheid en voortplanting
Engineering koude- en klimaatsystemen Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen
Gespecialiseerde proefdierverzorging Specialist proefdierverzorging
Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project
Leidinggeven op basis van vakmanschap Technisch Leidinggevende
Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer
Patisserie Patissier
Praktijkopleider Praktijkopleider
Restauratievakmanschap in de bouw Specialist Restauratie Timmerwerk
Restauratievakmanschap in de bouw Specialist Restauratie Metselwerk