Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat is de status van het verantwoordingsdocument?

Wat is de status van het verantwoordingsdocument?

De verantwoordingsinformatie is geen onderdeel van het kwalificatiedossier. In de huidige dossiers is dat deel D, in de herziene dossiers is het een apart document. Dit losse document, wordt niet vastgesteld door de minister van OCW.

Het verantwoordingsdocument wordt regelmatig geactualiseerd en geeft zinvolle informatie over verschillende relevante onderwerpen, zoals:

  • arbeidsmarktinformatie: geeft aan hoe het zit met de kansen op werk voor de afgestudeerden
  • toelichting op wettelijke beroepsvereisten en de plaats binnen het kwalificatiedossier
  • beroepsspecifieke moderne vreemde talen (mvt): beschrijft het indicatieve niveau van de mvt in het kwalificatiedossier en de wijze waarop deze verwerkt zijn in het kwalificatiedossier