Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wanneer is instappen op een 'oud' dossier nog mogelijk?

Mogen door- of zij-instromers in het schooljaar 2016/2017 instappen in een opleiding die gebaseerd is op een ‘oud’ dossier of moeten zij ingeschreven worden op een nieuwe?

Omdat de nieuwe opleidingen nog in opbouw zijn (jaarlijks komt er een leerjaar bij tot de gehele opleiding compleet is) kan het voorkomen dat zij-instromers na het verlenen van vrijstellingen niet in het gewenste leerjaar van een nieuwe opleiding kunnen starten. Het staat scholen vrij hen in te schrijven voor een ‘oude’ opleiding: in 2016-2017 kan dat nog in leerjaar 2 en hoger; in 2017-2018 in leerjaar 3 en hoger; in 2018-2019 in leerjaar 4 (van een middenkaderopleiding die langer dan 3 jaar mag duren).

Deze nieuwe studenten schuiven dan aan bij een bestaand cohort. Ook hier geldt dat studenten de ‘oude’ opleiding mogen afmaken gedurende de normale studieduur van de opleiding, met een eventuele uitloop van twee jaar. Een student die bijvoorbeeld in 2016-2017 wordt ingeschreven voor een 'oude' opleiding en vanwege vrijstelling in het tweede leerjaar van een vakopleiding waarvan de instelling de studieduur heeft vastgesteld op drie jaar, kan die opleiding uiterlijk met een diploma afronden in het studiejaar 2019-2020. 

Brief minister over mogelijkheid inschrijven 'oud' dossier