Invoering herziening kwalificatiestructuur

Taal en rekenen: Waar en hoe staan de eisen in het herziene kwalificatiedossier?

Taal en rekenen: Waar en hoe staan de eisen in het herziene kwalificatiedossier?

Generieke eisen
Generieke eisen aan taal en rekenen zijn wettelijk bepaald en gelden voor alle kwalificaties op een bepaald kwalifcatieniveau. De eisen staan benoemd in het basisdeel van de kwalificatiedossiers onder het kopje generieke onderdelen en worden bepaald door de overheid. Of een student nu fietsenmaker of kapper wil worden, deze eisen zijn voor alle mbo-studenten gelijk.

Beroepsspecifieke taal- en rekeneisen (Nederlands rekenen)
In bepaalde beroepen kan sprake zijn van talige en rekenkundige eisen. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van adviesgesprekken. Deze worden daar waar noodzakelijk en relevant voor de beroepsuitoefening uitgewerkt in de kerntaken en werkprocessen. Veelal worden de beroepsspecifieke taal- en/of rekeneisen benoemd bij 'vakkennis en vaardigheden'. Ook is het mogelijk dat deze terugkomen in de beschrijving van het gedrag. Bij beroepsspecifieke taal- en rekeneisen wordt nooit het referentieniveau genoemd. In de verantwoordingsinformatie bij het kwalificatiedossier kan wel een niveau-indicatie worden gegeven. Deze informatie is bedoeld om docenten handvatten te geven voor de inrichting van het onderwijs en vormt voor examenontwikkelaars een hulpmiddel voor de vormgeving van de exameninstrumenten. Het indicatieve niveau is niet voorschrijvend.

Onderbouwing/verwijzing:
Instructies bij de ontwikkeling van kwalificatiedossiers mbo

Beroepsspecifieke mvt eisen
In bepaalde beroepen kan het noodzakelijk zijn om beroepshandelingen ook in een moderne vreemde taal uit te kunnen voeren. Wanneer dit het geval is, wordt dit uitgewerkt bij de betreffende kerntaken en werkprocessen vergelijkbaar met andere beroepsspecifieke taal- en/of rekeneisen. Er wordt nooit een ERK niveau aan gekoppeld, maar in de verantwoordingsinformatie bij het kwalificatiedossier wordt wel toegelicht in hoeverre het vereiste taal niveau passend is bij de ERK niveaus. Deze informatie is bedoeld om docenten handvatten te geven voor de inrichting van het onderwijs en vormt voor examenontwikkelaars een hulpmiddel voor de vormgeving van de exameninstrumenten. Het indicatieve niveau is niet voorschrijvend.

Onderbouwing/verwijzing:
Handreiking: Veel gestelde vragen taal & rekenen