Invoering herziening kwalificatiestructuur

Taal en rekenen: Wie mag de eisen examineren?

Taal en rekenen: Wie mag de eisen examineren?

Het is aan de onderwijsinstelling c.q. de examencommissie om te bepalen wie deskundig is om bepaalde kwalificatie-eisen te beoordelen.

Onderbouwing/verwijzing:
Handreiking: Veel gestelde vragen taal & rekenen