Invoering herziening kwalificatiestructuur

Taal en rekenen: om welke eisen gaat het?

Taal en rekenen: om welke eisen gaat het?

Voor een mbo kwalificatie gelden generieke en beroepsspecifieke eisen. Generieke eisen gelden voor alle kwalificaties van een bepaald niveau. Specifieke eisen zijn kwalificatiespecifiek, dit zijn de kerntaken. Onderdeel van de kerntaken kunnen beroepsspecifieke taal en rekeneisen zijn. Deze worden benoemd als vakkennis en vaardigheden bij de betreffende kerntaak of blijken uit de beschrijving van de kerntaken en werkprocessen.

De generieke eisen zijn Nederlands 2F of 3F, rekenen 2F of 3F en Engels lezen/luisteren B1 spreken/gesprekken voeren/spreken A2 en L&B. Het niveau van de kwalificatie is bepalend voor welke eisen gelden.

Onderbouwing/verwijzing
Servicedocument Wijziging Examenbesluit mbo 
Handreiking: Veel gestelde vragen taal & rekenen