Invoering herziening kwalificatiestructuur

Taal en rekenen: Mogen generieke en beroepsspecifieke eisen worden gecombineerd?

Taal en rekenen: Mogen generieke en beroepsspecifieke eisen worden gecombineerd?

Ja, de examinering van generiek en beroepsspecifieke eisen kunnen gecombineerd worden. Mits er apart wordt beoordeeld op basis van het referentiekader/ERK en op de beroepseisen vanuit het kwalificatiedossier. De hieronder beschreven situatie is gebaseerd op de huidige kwalificatiedossiers. Er is geen reden om te veronderstellen dat dit verandert met voor de herziene kwalificatiedossiers.

Onderbouwing/verwijzing:
Handreiking: Veel gestelde vragen taal & rekenen