Invoering herziening kwalificatiestructuur

Op welke manier houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de examens voor keuzedelen?

Op welke manier houdt de Onderwijsinspectie toezicht op de examens voor keuzedelen?

Voor alle opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2016 geldt dat de keuzedelen wel geëxamineerd moeten worden, maar dat het resultaat nog niet meetelt voor diplomering. Voor de opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2018 gaat de slaag-zakregeling in (met compensatiemogelijkheid). Daar houdt de Onderwijsinspectie rekening mee in haar toezicht.

Tot en met schooljaar 2017-2018 houdt de Onderwijsinspectie geen toezicht op de inhoud van de exameninstrumenten van de keuzedelen, maar wel of de keuzedelen worden geëxamineerd en of de examencommissie zijn taken op het gebied van keuzedelen uitvoert. Worden de keuzedelen niet geëxamineerd of de resultaten van de keuzedelen niet meegenomen in de diplomering, dan leidt dat tot een onvoldoende voor diplomering (besluitvorming en/of verantwoordelijkheid).

Vanaf studiejaar 2018-2019 houdt de Onderwijsinspectie ook toezicht op de inhoud van de examinering van de keuzedelen, net als op de overige delen van de opleidingen.