Invoering herziening kwalificatiestructuur

Moeten scholen de onderdelen uit het basisdeel, profieldeel en het keuzedeel achter elkaar aanbieden?

Moeten scholen de onderdelen uit het basisdeel, profieldeel en het keuzedeel achter elkaar aanbieden?

Nee, het kwalificatiedossier geeft aan wat een student moet kunnen en kennen om het diploma te behalen. Scholen bepalen zelf de indeling van het onderwijs. Zij bieden meestal het basis- en profieldeel in samenhang aan. De school kan ook direct starten met (onderdelen van) een keuzedeel.