Invoering herziening kwalificatiestructuur

Moeten keuzedelen geëxamineerd worden?

Moeten keuzedelen geëxamineerd worden?

Ja, ieder aangeboden keuzedeel moet geëxamineerd worden. De aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk keuzedeel dat invulling geeft aan de keuzedeelverplichting, is een aanvullende diplomavoorwaarde. Het is niet de hoogte van het examenresultaat maar de aanwezigheid van het examenresultaat van een keuzedeel dat meetelt voor de slaag-/zakbeslissing voor het behalen van het diploma. Het examencijfer komt bij de student op de resultatenlijst. Wanneer het keuzedeel met een voldoende is geëxamineerd wordt de naam van het keuzedeel ook op het diploma vermeld. 

Meer informatie over keuzedelen, vindt u in de Facts and figures keuzedelen van regie-organisatie Herziening MBO.