Invoering herziening kwalificatiestructuur

Moeten de percentages, gebruikt bij het ontwikkelen van de dossiers, terugkomen in de programmering van het onderwijs?

Hoe verhoudt de verdeling van percentages, die gebruikt is tijdens het ontwikkelen van de kwalificatiedossiers, zich tot de programmering van het onderwijs?

Bij het ontwikkelen van de kwalificatiedossiers hebben de ontwikkelaars een aantal richtlijnen meegekregen. Waaronder de richtlijn voor de omvang van het basisdeel en het profieldeel. Grofweg luidt de richtlijn dat 50% voor het basisdeel ingeruimd wordt, 35% door het profieldeel en dat voor de overige 15% invulling door het keuzedeel gegeven wordt. Deze richtlijnen zijn in min of meerdere mate doorvertaald in de dossiers, maar niet altijd herleidbaar. Dat is ook niet nodig. Scholen hoeven voor de programmering namelijk geen rekening te houden met de richtlijnen die aan de ontwerpkant gebruikt zijn.