Invoering herziening kwalificatiestructuur

Moet het hele kwalificatiedossier worden geëxamineerd?

Moet het hele kwalificatiedossier worden geëxamineerd?

Een kwalificatiedossier kan uit één of meerdere kwalificaties bestaan. Een school is niet verplicht om alle kwalificaties, opgenomen in het kwalificatiedossier, als opleiding aan te bieden. Voor diplomering moet iedere kerntaak van de aangeboden kwalificatie een examenresultaat krijgen, net als in de huidige wet- en regelgeving. U mag de kerntaken uit het basis- en profieldeel gezamenlijk of apart examineren. Als er maar een oordeel per kerntaak herleidbaar is.

Voor meer informatie over examinering en de herziening kwalificatiestructuur kunt u naar de website van het servicepunt examinering mbo.