Invoering herziening kwalificatiestructuur

Moet een school ook zelf op overlap controleren tussen gekoppelde en niet-gekoppelde keuzedelen?

Moet een school ook zelf controleren op overlap met de gekozen gekoppelde keuzedelen als een student een verzoek voor een niet-gekoppeld keuzedeel indient?

Een student kan op school vragen of hij een keuzedeel uit het aanbod van de school mag volgen,  maar niet gekoppeld is aan zijn opleiding. Er is een belangrijke beperkende voorwaarde: het keuzedeel mag niet ondoelmatig overlappen met de kwalificatie. De school moet checken of er ondoelmatige overlap is tussen het keuzedeel en de kwalificatie.

Een tip is om met de overlapchecker te kijken of Toetsingskamer SBB al de vergelijking heeft uitgevoerd tussen het betreffende keuzedeel en de kwalificatie.