Invoering herziening kwalificatiestructuur

Moet bij de start van de opleiding al duidelijk zijn welke keuzedelen de student gaat volgen?

Moet bij de start van de opleiding al duidelijk zijn welke keuzedelen de student gaat volgen en moeten deze dan al in de OOK vermeld staan?

Nee, in plaats van voor de start van de opleiding kan ook gedurende de opleiding duidelijk worden welke keuzedelen een student voor zijn keuzedeelverplichting kiest en gaat volgen. 

In dat geval wordt voor de start van de opleiding in de onderwijsovereenkomst een passage opgenomen waarin staat dat de deelnemer in de loop van de opleiding nog één of meer keuzedelen moet kiezen, gelet op de keuzedeelverplichting die geldt voor de soort opleiding. Pas wanneer de student gekozen heeft, kan het gekozen keuzedeel worden vastgelegd in de overeenkomst.

Zie Servicedocument onderwijsovereenkomst