Invoering herziening kwalificatiestructuur

Moet bij de start van de opleiding al in de OOK staan welke keuzedelen de student gaat volgen?

Moet bij de start van de opleiding al duidelijk zijn welke keuzedelen de student gaat volgen en moeten deze dan al in de OOK vermeld staan?

Nee, in plaats van voor de start van de opleiding kan ook gedurende de opleiding duidelijk worden welke keuzedelen een deelnemer voor zijn opleiding kiest en gaat volgen. Dan kunnen daarover dus ook niet voor de start van de opleiding maar pas gedurende de opleiding (zodra de deelnemer gekozen heeft voor een keuzedeel) de afspraken over de betreffende keuzedelen worden gemaakt en worden vastgelegd in de overeenkomst. In dat geval wordt voor de start van de opleiding in de onderwijsovereenkomst een passage opgenomen waarin staat dat de deelnemer in de loop van de opleiding nog één of meer keuzedelen moet kiezen, gelet op de keuzedeelverplichting die geldt voor de soort opleiding. Zie Servicedocument onderwijsovereenkomst (p. 12)