Invoering herziening kwalificatiestructuur

Mag een school keuzedelen in de bpv plaatsen bij een niet-erkend leerbedrijf voor dat profiel?

Mag een school keuzedelen in de bpv plaatsen bij een niet-erkend leerbedrijf voor dat profiel?

Keuzedelen mogen worden uitgevoerd bij alle erkende leerbedrijven. Het leerbedrijf hoeft dus niet erkend te zijn voor de kwalificatie waar de student op is ingeschreven. Dan telt de bpv gewoon mee in de normen voor onderwijstijd. Als de bpv uitgevoerd wordt bij een bedrijf dat helemaal niet erkend is, dan kan de school zelf de begeleiding opnemen (BOT) of het onderdeel als zelfstudie invullen.