Invoering herziening kwalificatiestructuur

Wat is de keuzedeelverplichting voor een opleiding?

In de wet staat dat een basisberoepsopleiding (niveau 2) een studieduur mag hebben van minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar. Hoeveel keuzedeelverplichting heeft mijn school dan bij een éénjarige basisberoepsopleiding?

De keuzedeelverplichting is vastgesteld per soort opleiding. Dat betekent dat bijvoorbeeld een basisberoepsopleiding een keuzedeelverplichting met een studielast van 480 klokuur heeft. De keuzedeelverplichting wordt niet bepaald door de programmering van de school. Dat betekent dat een niveau 2 opleiding die in 1 jaar wordt aangeboden, nog steeds een keuzedeelverplichting met een studielast van 480 uur heeft. 

Scholen geven een eigen invulling aan de programmering van een kwalificatie (voor niveau 2 mag dat ook in de bandbreedte van 1-2 jaar). Een school bepaalt zelf hoe deze uren geprogrammeerd worden in begeleide onderwijstijd (bot) en/of beroepspraktijkvorming (bpv) en/of zelfstudie. Het is een norm voor ontwikkelaars en de vertaling naar de programmering is de verantwoordelijkheid van de school. Dit geldt ook voor de keuzedeelverplichting en dat betekent dat er voor gekozen kan worden om een keuzedeel in minder tijd te programmeren, net zoals bij een verkorte opleiding. 

Het onderwijs dat gericht is op keuzedelen kan op dezelfde manier onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma als het onderwijs dat gericht is op de kwalificatie. Onderwijstijd (bot en bpv) wordt op het niveau van een opleiding bepaald, dus in de combinatie van basis, profiel en keuzede(e)l(en). Een keuzedeel telt net zo goed mee voor het voldoen aan de urennormen die voor het onderwijsprogramma gelden. 

Voor meer informatie over keuzedeelverplichting kunt u het artikel ´Leg-uit: keuzedeelverplichting´ van regie-organisatie Herziening MBO lezen.