Invoering herziening kwalificatiestructuur

Hoe zit het beroepsgerichte examen in het vmbo in elkaar?

Hoe zit het beroepsgerichte examen in het vmbo in elkaar?

Het beroepsgerichte examen bestaat uit twee onderdelen: een centraal examen, het zogenaamde CSPE (Centraal Schriftelijk & Praktijk Examen) en een schoolexamen. Het CSPE is gekoppeld aan het examenprogramma van de verplichte profielmodulen en het schoolexamen aan de keuzevakken. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor dit schoolexamen.

Meer informatie www.vernieuwingvmbo.nl

Trefwoorden
Vmbo