Invoering herziening kwalificatiestructuur

Hoe moeten de vakkennis en vaardigheden uit het herziene kwalificatiedossier geëxamineerd worden?

In de herziene kwalificatiedossiers staan de vakkennis en vaardigheden per kerntaak beschreven. Hoe moet deze geëxamineerd worden?

Vakkennis en vaardigheden kunnen geïntegreerd in het praktijkexamen of als apart examen worden geëxamineerd. Dat is de keuze van de school.

Voor meer informatie over examinering en herziening kwalificatiestructuur kunt u naar de website van het servicepunt examinering mbo.