Invoering herziening kwalificatiestructuur

Hoe basiskerntaak examineren die van toepassing is op zeer diverse contexten?

Hoe wordt de basiskerntaak geëxamineerd die van toepassing is op zeer diverse contexten?

In een horizontaal geclusterd kwalificatiedossier zitten meerdere kwalificaties van hetzelfde mbo-niveau. Het verschil tussen de kwalificaties ontstaat vaak door de verschillende contexten waarin een beroepsbeoefenaar dezelfde werkzaamheden uitvoert. Voor de examinering van een kerntaak in een brede context kunt u de volgende keuzes maken:

  1. Eén praktijkexamen, dat geschikt is voor alle contexten.
  2. Per context één praktijkexamen. U kleurt de werkzaamheden van de basiskerntaak dan in vanuit de praktijkcontext van de kwalificatie.

Voor meer informatie over examinering en herziening kwalificatiestructuur kunt u naar de website van het servicepunt examinering mbo.