Invoering herziening kwalificatiestructuur

Is het integreren van een kwalificatie-onderdeel of loopbaan en burgerschap met een keuzedeel mogelijk?

Op school lijkt het ontworpen onderwijs voor het keuzedeel duurzaamheid op het onderwijs in het kader van loopbaan en burgerschap. Mogen we dat samenvoegen?

Voor ieder keuzedeel dient een herleidbaar examenresultaat te zijn, net als voor een kwalificatie-onderdeel. Ook moet de student voldoen aan de gestelde eisen vanuit loopbaan en burgerschap. Het samenvoegen van de verschillende onderdelen in de onderwijsprogrammering is aan de school: een school maakt daarin eigen keuzes. Het aandachtspunt bij het integreren van het onderwijs voor het keuzedeel is dat een school rekening moet houden met de mogelijkheid dat studenten het keuzedeel niet kiezen. 

Trefwoorden
examenexamens