Invoering herziening kwalificatiestructuur

Is het basisdeel dat hoort bij een kwalificatie voor alle niveaus gelijk?

Is het basisdeel dat hoort bij een kwalificatie voor alle niveaus gelijk?

In het basisdeel worden kerntaken beschreven die voor ieder profiel gelden (de verwantschap in het kwalificatiedossier). Profiel-specifieke kerntaken zijn opgenomen in de profieldelen. In het beroepsspecifieke basisdeel kunnen aanvullende eisen per profiel zijn weergegeven op het niveau van kerntaken en werkprocessen.

In het basisdeel is ruimte voor een gedifferentieerde uitwerking, waarmee recht wordt gedaan aan het niveau en de context van de afzonderlijke kwalificaties. Hieronder worden een paar concrete voorbeelden uit bestaande kwalificatiedossiers genoemd:

1. Verschillende vakkennis en vaardigheden
Voor het vervaardigen van onderdelen voor vliegtuigen (gemeenschappelijke kerntaak met veel gemeenschappelijke kennis) geldt aanvullend:

  • de plaatwerker moet ook kennis hebben van plaatmaterialen
  • de samenbouwer moet ook kennis hebben van lijmsoorten
  • de kunststofbewerker moet ook kennis hebben van testtechnieken voor kunststof onderdelen

 

2. Verschillende complexiteit en verantwoordelijkheid/zelfstandigheid
Bij secretariële beroepen zijn de taken van de managementassistent, als het gaat om  informatiemanagement, complexer en ongestructureerder dan die van de secretaresse.

3. Differentiatie in de omschrijving van een werkproces, het gedrag of het resultaat
Bij het vervoeren van passagiers (gemeenschappelijk werkproces) kan alleen de taxichauffeur van de centrale opdracht krijgen voor een combirit zonder vaststaande route. Dat geldt niet voor de touringcar-chauffeur en de chauffeur OV.