Invoering herziening kwalificatiestructuur

Heeft de invoering van de herziene kwalificatiestructuur gevolgen voor de praktijkovereenkomst?

Heeft de invoering van de herziene kwalificatiestructuur gevolgen voor de praktijkovereenkomst?

Ja, de praktijkovereenkomst wordt gebruikt voor de registratie en uitwisseling van gegevens van de individuele student en van het individuele leerbedrijf. Deze informatie moet over en weer worden uitgewisseld tussen de school, SBB en DUO. Als vanaf 1 augustus 2016 de herziene kwalificatiestructuur wordt ingevoerd, betekent dit onder meer dat er keuzedelen in de bpv kunnen worden gevolgd. Als een keuzedeel wordt ingevuld met een bpv, dan moet er een aparte praktijkovereenkomst worden afgesloten. Als een student een keuzedeel in een leerbedrijf wil volgen terwijl hij /zij daar al bpv volgt (bijvoorbeeld in de bbl) kan de school werken met de systematiek van bpv-bladen bij de praktijkovereenkomst. Met deze systematiek kunnen wijzigingen van de bpv eenvoudiger worden verwerkt, omdat alleen het eerste bpv-blad moet worden ondertekend door de school, de student en het leerbedrijf. Aan deze werkwijze is wel een aantal voorwaarden verbonden.

Zie Servicedocument praktijkovereenkomst.