Invoering herziening kwalificatiestructuur

Gevolgde keuzedelen en doorstroom naar vervolgopleiding?

Moet een student gevolgde keuzedelen opnieuw volgen als hij/zij doorstroomt naar een vervolgopleiding?

Als de student in de vorige opleiding een keuzedeel heeft behaald dat ook gekoppeld is aan de (op)volgende opleiding, kan de examencommissie hiervoor vrijstelling verlenen. Als de student wel over een examenresultaat beschikt van het gekoppelde keuzedeel maar hij/zij heeft het examen niet behaald, kan de examencommissie het keuzedeel als ‘gevolgd’ beschouwen. In beide gevallen heeft de student met dit keuzedeel voldaan aan (een gedeelte van) de aanvullende diplomavoorwaarde. De aanvullende diplomavoorwaarde houdt in, dat de student over een examenresultaat beschikt voor ieder keuzedeel dat invulling geeft aan de keuzedeelverplichting. Het is mogelijk om met een andere school (school B) af te spreken dat jouw school (school A) keuzedelen aanbiedt die de studenten vervolgens op de andere school volgen.

Meer informatie over keuzedelen vindt u in de Facts and figures en Doostromen met keuzedelen van regie-organisatie Herziening MBO.