Invoering herziening kwalificatiestructuur

Examinering van keuzedelen. Wanneer telt het mee voor de slaag/zakbeslissing?

Examinering van keuzedelen. Wanneer telt het mee voor de slaag/zakbeslissing?

Voor opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2016 geldt als diploma-eis dat de student een examenresultaat moet hebben voor de gevolgde keuzedelen, die deel uitmaken van de keuzedeelverplichting bij die opleiding. De examenresultaten (voldoende of onvoldoende) worden vermeld op de resultatenlijst van het diploma.

Voor opleidingen die starten in de periode 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2018 heeft het examenresultaat van het keuzedeel geen invloed op de slaag-zakbeslissing. Voor opleidingen die starten vanaf 1 augustus 2018 telt het examenresultaat van de keuzedelen wél mee voor de slaag-zakbeslissing.

Zie ook: Handreiking Examinering keuzedelen even spieken - versie november 2016