Invoering herziening kwalificatiestructuur

Is er een nieuwe praktijkovereenkomst nodig als de student een keuzedeel in zijn bpv-leerbedrijf gaat volgen?

Is er een nieuwe praktijkovereenkomst nodig als de student een keuzedeel in zijn bpv-leerbedrijf gaat volgen?

Nee, als een student een keuzedeel in een leerbedrijf wil volgen terwijl hij /zij daar al bpv volgt (bijvoorbeeld in de bbl) kan de school werken met de systematiek van bpv-bladen bij de praktijkovereenkomst. Met deze systematiek kunnen wijzigingen van de bpv eenvoudiger worden verwerkt, omdat alleen het eerste bpv-blad moet worden ondertekend door de school, de student en het leerbedrijf.

Eén belangrijke voorwaarde voor het verwerken van wijzigingen tijdens de bpv met bpv-bladen is dat de partijen die de eerste praktijkovereenkomst hebben ondertekend, niet veranderen. Een student moet dus bpv blijven volgen bij hetzelfde leerbedrijf en bij dezelfde school. Als dat het geval is, dan kan met een bpv-blad worden gewerkt als er sprake is van één van de volgende situaties:

  • het kiezen van een keuzedeel of een wisseling van een keuzedeel naar een ander keuzedeel (als er al bpv op een crebo of ander keuzedeel wordt gevolgd);
  • het verstrijken van de geplande einddatum van een bpv op een keuzedeel of een crebo als er nog bpv voor een ander onderdeel (keuzedeel of crebo) in hetzelfde bedrijf wordt gevolgd dat nog niet is afgerond.

 

Zie Servicedocument praktijkovereenkomst.