Invoering herziening kwalificatiestructuur

Als een student later in zijn opleiding een keuze voor een keuzedeel maakt, moet er dan een nieuwe onderwijsovereenkomst worden afgesloten?

Als een student later in zijn opleiding een keuze voor een keuzedeel maakt, moet er dan een nieuwe onderwijsovereenkomst worden afgesloten?

Nee, als er wijzigingen in het opleidingstraject van de student plaatsvinden, hoeft er geen nieuwe onderwijsovereenkomst te worden afgesloten. Wijzigingen kunnen worden geregeld door een nieuw opleidingsblad uit te geven. Als de school hiervoor een nieuw opleidingsblad uitgeeft, hoeft deze niet opnieuw ondertekend te worden. Het nieuwe opleidingsblad vervangt het voorgaande opleidingsblad.

Zie Servicedocument onderwijsovereenkomst (p. 13. Een voorbeeldmodel van een opleidingsblad bij wijzigingen vindt u op p. 32.)