Invoering herziening kwalificatiestructuur

Mag (of moet) een school alle keuzedelen aanbieden?

Mag (of moet) een school alle keuzedelen aanbieden?

Scholen bepalen zelf welke keuzedelen worden opgenomen in het onderwijsaanbod. Daarvoor geldt dat ROC’s in beginsel opleidingen mogen aanbieden die gebaseerd zijn op alle kwalificaties van de kwalificatiestructuur. Dat betekent dat scholen in de opleidingen die zij aanbieden ook alle keuzedelen mogen aanbieden die landelijk zijn gekoppeld aan de desbetreffende kwalificaties van die aangeboden opleidingen.

Vakscholen en agrarische onderwijscentra (AOC) mogen de opleidingen aanbieden die zijn geregeld in artikel 1.3.2a (vakscholen) en in artikel 1.3.3 (AOC) van de WEB. In de opleidingen die zij aanbieden mogen ze de keuzedelen aanbieden die landelijk zijn gekoppeld aan de kwalificaties van die aangeboden opleidingen.

Niet-bekostigde instellingen kunnen een diploma-erkenning voor afzonderlijke opleidingen aanvragen. Met een diploma-erkenning krijgen zij het recht om een bepaalde kwalificatie te verzorgen inclusief de keuzedelen die aan de betreffende kwalificatie zijn gekoppeld.

Meer informatie over keuzedelen vindt u in het artikel Facts and figures van regie-organisatie Herziening MBO.