Invoering herziening kwalificatiestructuur

Afwijken van de keuzedeelverplichting met vormende vakken voor meerdere crebo's en een student die doorstroomt; wat nu?

Als de school afwijkt van de keuzedeelverplichting met vormende vakken voor meerdere crebo's en een student stroomt door, moet het vormende vak dan opnieuw gevolgd worden?

De school is vrij om te bepalen of het vormende deel met een examen wordt afgesloten of niet. De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een examen. Het is aan de examencommissie om te bepalen of er vrijstelling wordt verleend voor het examen, en aan de school of het bijbehorende onderwijs wel of niet gevolgd moet worden.