Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor MTLM.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor Handel.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor ICT en CI.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor Entree.
Servicedocumenten die helpen bij het maken van de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar onderwijs en examinering.
Definitief: Handreiking Keuzedelen? Even spieken... Dit spiekbriefje van het Servicepunt IHKS geeft in één oogopslag de karakteristieken van de keuzedelen weer.
Om dubbelkwalificering VZ-IG/MZ3 ook op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers verantwoord vorm te geven, ontwikkelt de btg ZWS in een gezamenlijk project hiervoor hulpmiddelen.
Definitief: Begrippenlijst waarin verschillen en overeenkomsten in terminologie vmbo en mbo duidelijk worden.
Definitief: Tips om studentbegeleiders te informeren over keuzedelen.

Pagina's