Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor ICT en CI.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor Entree.
Servicedocumenten die helpen bij het maken van de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar onderwijs en examinering.
Definitief: Handreiking Keuzedelen? Even spieken... Dit spiekbriefje van het Servicepunt IHKS geeft in één oogopslag de karakteristieken van de keuzedelen weer.
Om dubbelkwalificering VZ-IG/MZ3 ook op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers verantwoord vorm te geven, ontwikkelt de btg ZWS in een gezamenlijk project hiervoor hulpmiddelen.
Definitief: Begrippenlijst waarin verschillen en overeenkomsten in terminologie vmbo en mbo duidelijk worden.
Definitief: Tips om studentbegeleiders te informeren over keuzedelen.
Terugblik op workshop etalageconferentie in Bunnik: De inzet van deze workshop is om met elkaar aan het werk te gaan ter voorbereiding op gebruik van het keuzedeel vanaf augustus 2016
Stichting Examenservice MEI ontwikkelde interactieve instructiefilmpjes over examineren met cijfers en onvoldoende-voldoende-goed.

Pagina's