Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Definitief: De procesbeschrijving voor het zelf ontwikkelen van keuzedelen beschrijft de stappen die genomen worden om van een idee een vastgesteld keuzedeel te maken.
Definitief: Een invuloefening voor de school, mogelijk in samenwerking of afstemming met de praktijkopleider, om keuzedelen in de praktijk uit te voeren.
Definitief: Deze notitie gaat in op vraagstukken rond de onderhoudsplicht en schetst verschillende scenario’s waarbinnen hieraan kan worden voldaan, ook met aandacht voor het perspectief van onderwijstijd.
Naast de presentatie van Alfa College, als aanvulling nog de zogenaamde ‘kruisjeslijst’ (integrale planning).
Definitief: Deze handreiking geeft inzicht in beoordelingsschalen bij examens voor keuzedelen en de gevolgen zodra de compensatieregeling keuzedelen gaat gelden.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor Zorg, Welzijn en Sport.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor Zakelijke dienstverlening en Veiligheid.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor Specialistisch vakmanschap.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor Techniek en Gebouwde omgeving.
Bijgevoegd document biedt een overzicht, per kwalificatie, van alle bij ons bekende servicedocumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de doorvertaling van kwalificatie-eisen naar examenproducten voor Voedsel, Groen en Gastvrijheid.

Pagina's