Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Definitief: Onderzoek naar gevalideerde examens Procestechniek en AOT
Definitief: Overzicht mbo-scholen en opleidingen in het vrijwillig jaar
Nulmeting: Momenteel zijn twee belangrijke beleidsinterventies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de orde, namelijk de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur.
Het mbo-team rekenspel, een kleinere variant van het taalspel, is gemaakt voor onderwijsteams die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij rekenen en beroep meer met elkaar kunnen verbinden.
Graafschap College heeft in samenwerking met Servicepunt IHKS een werkvorm gemaakt om als team met het thema onderwijstijd aan de slag te gaan.
Deze poster geeft een overzicht van de regelgeving rondom onderwijstijd
Servicedocument over onderwijstijd van Graafschap College
Onderstaande documenten zijn handreikingen die docenten en examenconstructeurs handvatten en suggesties geven voor de onderwijsuitvoering en examinering van het betreffende keuzedeel Laboratoriumtechniek.
Definitief: De procesbeschrijving voor het zelf ontwikkelen van keuzedelen beschrijft de stappen die genomen worden om van een idee een vastgesteld keuzedeel te maken.
Definitief: Een invuloefening voor de school, mogelijk in samenwerking of afstemming met de praktijkopleider, om keuzedelen in de praktijk uit te voeren.

Pagina's