Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Definitief: De btg SV heeft door een onderzoek de hele examensituatie bij specialistisch vakmanschap in beeld gebracht.
De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport, examenleveranciers en scholen willen samen komen tot één gezamenlijke (digitale) kennistoetsenbank. Dit project faciliteert de regie en procesbegeleiding om dit gezamenlijk in te vullen.
Definitief: Onderzoek naar gevalideerde examens Procestechniek en AOT
Definitief: Overzicht mbo-scholen en opleidingen in het vrijwillig jaar
Nulmeting: Momenteel zijn twee belangrijke beleidsinterventies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de orde, namelijk de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur.
Het mbo-team rekenspel, een kleinere variant van het taalspel, is gemaakt voor onderwijsteams die met elkaar afspraken willen maken over hoe zij rekenen en beroep meer met elkaar kunnen verbinden.
Graafschap College heeft in samenwerking met Servicepunt IHKS een werkvorm gemaakt om als team met het thema onderwijstijd aan de slag te gaan.
Deze poster geeft een overzicht van de regelgeving rondom onderwijstijd
Servicedocument over onderwijstijd van Graafschap College
Onderstaande documenten zijn handreikingen die docenten en examenconstructeurs handvatten en suggesties geven voor de onderwijsuitvoering en examinering van het betreffende keuzedeel Laboratoriumtechniek.

Pagina's