Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Definitief: Examenproject ZDV Hulpmiddelen voor examinering keuzedelen
Good practice: een presentatie over keuzedelen voor studenten van Noorderpoort.
Definitief: een rapportage over de tevredenheid van de dienstverlening van het Servicepunt IHKS.
Het overzicht beroepstaaltaken brengt in beeld waar het KD integratiemogelijkheden biedt voor taal- en vakonderwijs. Met de stappen beschreven in deze tutorial stelt u vast in welke mate het beroep zich leent voor gelijktijdige taal en vakontwikkeling.
Het onderzoek is uitgevoerd door een externe en onafhankelijke projectleider (Muriel Jansen) in samenwerking met de voorzitter van de onderwijscommissie (Laurian Hollander) en de Btg-adviseur van de MBO Raad (Sabine Mul).
Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. De verenigde mbo-scholen (MBO Raad) investeren daarom veel in de kwaliteit van examinering en hebben hiervoor met de NRTO en het ministerie van On
Het keuzedeel voor de Entree 'Verrijking leervaardigheden' is in 2015 definitief goedgekeurd.
Good practice: ROC van Twente heeft een folder ontwikkeld. Deze folder is onlangs verspreid onder alle docenten. Op die manier worden zij kort en bondig ingelicht over keuzedelen.
Plan van aanpak en opzet: Welke behoefte hebben mbo-scholen die opleidingen secretariële beroepen en/of financiële administratieve beroepen aanbieden aan een regionale assessorenpool? Deze vraag staat centraal.
Definitief: Overzicht van alle Ambassadeurs IHKS. Dé contactpersonen van het Servicepunt IHKS die op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken rondom de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.

Pagina's