Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Definitief: Spiekbrief van het Servicepunt IHKS en het Servicepunt examinering mbo over de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen.
Definitief: Servicedocument voor betere examens Communicatie, Media en Design
De WDTR heeft besloten om in het kader van de invoering van de herziene kwalificatiestructuur een pilotproject te starten met een viertal scholen, dat al in het vrijwillige jaar (2015-2016) met het dossier Travel, Leisure & Hospitality (TLH) aan de slag..
Definitief: Het cluster Hout en Meubel ondervindt knelpunten bij de uitvoering van de examens in de beroepspraktijk. Doel van het project is om deze knelpunten aan te pakken en tot een meer uniforme examinering binnen Hout en Meubel te komen.
Definitief: Een handreiking met tips en suggesties voor het opstellen van een OER voor opleidingen gebaseerd op de herziene dossiers.
Definitief: De btg ZDV ontwikkelt een uniforme werkwijze voor het vullen van rubrics voor het beoordelen van praktijkexamens.
Definitief: Onderwijsovereenkomst 2016-2017
Definitief: Het Servicedocument praktijkovereenkomst bevat drie voorbeeldmodellen; één voorbeeldmodel bpv-blad bij de praktijkovereenkomst, één voorbeeldmodel voor de Algemene voorwaarden en één voorbeeldmodel voor een bpv-blad bij wijzigingen.
Definitief: Digitaal beoordelingsinstrument beschikbaar
De scholen die deze opleidingen aanbieden, werken samen aan kwalitatief hoogwaardige en eenduidiger examens.

Pagina's