Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) heeft een project voltooid voor scholen met opleidingen Bouw, Infra en Beschermingstechnieken (BIB). Hiermee kunnen scholen aan de slag om de kwaliteit van hun examens te borgen en zo de kwaliteit...
De bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid heeft een tweedaagse georganiseerd voor docenten en teamleiders. Zij zijn aan de slag gegaan met de organisatie van lessen en de bijbehorende examinering en hebben vervolgens een aantal scenario’s...
In ontwikkeling: Benchmark examinering Groen
Definitief: Omschrijving van drie thema’s rondom examinering en doorstroom in de herziene kwalificatiestructuur.
Overzicht: De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad werken in 2015 aan de kwaliteit van de examinering in hun branche of bedrijfstak.
De handel- en mode-opleidingen examineren veel in de beroepspraktijk. Een belangrijk aspect daarbij is de borging van de kwaliteit daarvan. Welke opleidingen doen dit goed? De bedrijfstakgroep heeft in deze publicatie goede voorbeelden verzameld.
Definitief: De handreiking bevat informatie voor (centrale) inkopers bij roc’s en onderwijsmanagers die met inkoop van examendiensten te maken hebben. De handreiking is door Van Benthem & Keulen Advocaten en in samenwerking met het FSR en het servicepunt.
Definitief: Handreiking en draaiboek voor een workshop om studieloopbaanbegeleiders voor te bereiden op hun rol bij het kiezen van keuzedelen door studenten.
Examenproducten Handel opgeleverd
Dit spiekbriefje van het Servicepunt IHKS geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij niet-gekoppelde keuzedelen weer. Uitgebreidere informatie vindt u op www.ihks.nl.

Pagina's