Invoering herziening kwalificatiestructuur

Documenten

Presentatie MBO Raad over een leven lang ontwikkelen en de rol van certificaten
De handreiking geeft een overzicht van de beschikbare informatie over mbo-certificaten.
Servicedocument keuzedelen Engels geldig vanaf 1 augustus 2017
Definitief: Stichting Examenplatform Entree beheert de examens die vorig jaar voor alle profielen zijn ontwikkeld. Dit betekent dat geactualiseerde en gevalideerde kaderexamens alleen beschikbaar zijn via het Examenplatform Entree.
Definitief: Om de examinering van kwalificatiedossiers met (internationale) wettelijke beroepsvereisten beter op elkaar af te stemmen en te harmoniseren, heeft de btg MTLM een onderzoek uitgevoerd.
Definitief: Studenten kunnen sinds dit studiejaar hun opleiding verbreden of verdiepen met een keuzedeel. De btg MTLM heeft een aanpak voor de ontwikkeling van examinering van keuzedelen opgeleverd. Daarvoor zijn examens ontwikkeld voor de keuzedelen...
Definitief: Om het examenaanbod voor alle opleidingen voor wegtransport en logistiek op orde te hebben en ook examens voor de nieuwe kwalificatiedossiers aan te bieden, is Examenservice Transport en Logistiek (ESTEL) opgezet.
De bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (SV) van de MBO Raad heeft zeven examens voor keuzedelen ontwikkeld.
Hoe moet de examinering van keuzedelen vorm krijgen? Voor het antwoord hierop komt de bedrijfstakgroep ICT en Creatieve Industrie (ICT) de scholen tegemoet met hulpmiddelen voor de ontwikkeling van examens voor keuzedelen over Security in systemen en netw
De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) van de MBO Raad heeft het examenproject Kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en Beschermingstechnieken afgerond en de resultaten gepubliceerd.

Pagina's